.

.

1. Registerägare
Partier: Kund & Rockshirts.fi - nätbutik

2. Registernamn
Rockshirts.fi kundregister

3. Syftet för registret
Det huvudsakliga syftet för registret är vård av kundförhållande. Registret kan användas för direkt marknadsföring, om kunden har accepterat direkt marknadsföring (postlista).

4. Registerinnehåll
Registret består av flera register med olika syften, som tillsammans skapar Rockshirts.fi kundregister.
Kundregister - Kundregister kan innehålla namn och kontaktuppgifter till registrerade
Order register - Orderregister kan innehålla registrerade namn och kontaktuppgifter, uppgifter om beställda produkter och tjänster samt tekniska uppgifter från beställningen, som datum och tid.
Digitala postlistor - Digitala postlistor innehåller kunders e-postadresser

5. Regelbundna informationskällor
Information som finns i registret har huvudsakligen blivit uppgiven själv.

6. Regelbunden information om data och överföring av data utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Personuppgifter kommer normalt inte att lämnas ut till tredje part. Vidare sänds inga personuppgifter utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Integritet

A. Manuellt material (lagring och skydd)
Det finns inget manuellt material.

B. Digitalt utsatta data
Data som lagras på en dator finns på en lösenordskyddad server.

Back to top
0