.

.

1. Rekisterin pitäjä
Osapuolet: Asiakas & Rockshirts.fi-verkkokauppa

3. Rekisterin nimi
Rockshirts.fi asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoito. Rekisteriä voidaan myös käyttää suoramarkkinointiin, jos asiakas on sallinut suoramarkkinoinin (postituslista).

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri koostuu useista erityyppisistä rekistereistä, jotka yhdessä muodostavat Rockshirts.fi henkilörekisterin.

• Asiakasrekisterit
Asiakasrekisterit voivat sisältää rekisteröidyn nimen ja yhteystiedot.

• Tilausrekisterit
Tilausrekisterit voivat sisältää rekisteröidyn nimen ja yhteystiedot, tietoja tilatuista tuotteista tai palveluista sekä tilaustapahtuman teknisiä tietoja, kuten päivämäärä, kellonaika.

• Sähköiset postituslistat
Sähköiset postituslistat sisältävät asiakkaiden sähköpostiosoitteita.

6.Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin sisältämien henkilötietojen tietolähde on pääsääntöisesti rekisteröity itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei myöskään siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteriseloste
A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Manuaalista aineistoa ei ole.

B. Digitaalisesti talletetut tiedot
Tietokoneelle tallennetut tiedot sijaitsevat salasanasuojatulla palvelimella.

Back to top
0